„Assembly partner for your automotive project“

leo-fosdal-TgWWeaTAXCM-unsplash - copy - copy
Montážne práce
 

• Montáž automobilových liniek, stanovísk a robotov
• Inštalácia zariadení a komponentov pre automobilový a strojársky priemysel
• Výstavba a inštalácia výškových regálov, automatizovaných skladov a logistických systémov
• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení
• Sťahovanie oceľových konštrukcií, pracovných stanovíšť a celých tovární
• Dopravníkové systémy

• Montáž automobilových liniek, stanovísk a robotov
• Inštalácia zariadení a komponentov pre automobilový a strojársky priemysel
• Výstavba a inštalácia výškových regálov, automatizovaných skladov a logistických systémov
• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení
• Sťahovanie oceľových konštrukcií, pracovných stanovíšť a celých tovární
• Dopravníkové systémy

• Montáž automobilových liniek, stanovísk a robotov
• Inštalácia zariadení a komponentov pre automobilový a strojársky priemysel
• Výstavba a inštalácia výškových regálov, automatizovaných skladov a logistických systémov
• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení
• Sťahovanie oceľových konštrukcií, pracovných stanovíšť a celých tovární
• Dopravníkové systémy

leo-fosdal-TgWWeaTAXCM-unsplash - copy - copy - copy
Automatizácia
&nbsp

• Montáž automatizovaných liniek, pracovísk a robotov
• Skladanie a inštalácia výškových regálov automatizovaných skladov a systémov
• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení

• Montáž automatizovaných liniek, pracovísk a robotov
• Skladanie a inštalácia výškových regálov automatizovaných skladov a systémov
• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení

• Montáž automatizovaných liniek, pracovísk a robotov
• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení

leo-fosdal-TgWWeaTAXCM-unsplash - copy - copy - copy
Elektromontážne práce
&nbsp

• Inštalácia a oprava slabo-prúdového a silno-prúdového industriálneho vybavenia
• Výstavba dopravného osvetlenia
• Montáž novej kabeláže
• Rekonštrukcia a oprava kabeláže
• Meranie kontrolných zariadení
• Poskytujeme rozsiahlu ponuku prác na základe dohody so zákazníkom

• Inštalácia a oprava slabo-prúdového a silno-prúdového industriálneho vybavenia
• Výstavba dopravného osvetlenia
• Montáž novej kabeláže
• Rekonštrukcia a oprava kabeláže
• Meranie kontrolných zariadení
• Poskytujeme rozsiahlu ponuku prác na základe dohody so zákazníkom

• Inštalácia a oprava slabo-prúdového a silno-prúdového industriálneho vybavenia
• Montáž novej kabeláže
• Rekonštrukcia a oprava kabeláže
• Poskytujeme rozsiahlu ponuku prác na základe dohody so zákazníkom

leo-fosdal-TgWWeaTAXCM-unsplash - copy - copy - copy
Pneumatické práce
&nbsp

• Inštalácia pneumatických časti v automobilovom priemysle 6bar 12bar
• Kompletná montáž greiferov a stolov
• Montáž pneumatických prvkov v automotive – pneumatika + elektro pneumatika
• Poskytujeme široké portfólio prác na základe dohody so zákazníkom

• Inštalácia pneumatických časti v automobilovom priemysle 6bar 12bar
• Kompletná montáž greiferov a stolov
• Montáž pneumatických prvkov v automotive – pneumatika + elektro pneumatika
• Poskytujeme široké portfólio prác na základe dohody so zákazníkom

• Inštalácia pneumatických časti v automobilovom priemysle 6bar 12bar
• Kompletná montáž greiferov a stolov
• Montáž pneumatických prvkov v automotive – pneumatika + elektro pneumatika
• Poskytujeme široké portfólio prác na základe dohody so zákazníkom

previous arrow
next arrow

O nás

Sme mladá dynamická firma, ktorá vznikla po dlhoročných skúsenostiach v automobilovom priemysle najmä pri montáži a demontáži výrobných liniek. Ich integrovanie podľa potrieb klienta vrátane elektromontážnych prác v rámci Európy. Našou flexibilitou sme si získali nových partnerov, vďaka ktorým máme možnosť sa ďalej rozvíjať.  

Okrem profesionálnych montážnikov máme k dispozícií personál z oblasti strojárenskej výroby a automobilového priemyslu: 

montážnik, TÜV certifikovaný zvárač, pneumatik, sústružník, zámočník, elektrikár, vodár  

Kvalita odvedenej práce je pre nás samozrejmosťou. K našim zásadám patrí spokojnosť klienta a z tohto dôvodu sa snažíme neustále napredovať a zlepšovať naše služby. 

Bola to dlhá cesta v priebehu ktorej sme získali skúsenosti a stali sme sa strategickým partnerom pre našich klientov. Sme hrdí na vybudované, lojálne a dlhoročné vzťahy s našimi klientmi. 

Našim cieľom je splniť požiadavky klienta s ohľadom na spoľahlivosť, rýchlosť a kvalitu.

Certifikáty našich kvalifikovaných montážnikov  

  • BOZP
  • Prvá pomoc
  • Viazač bremien
  • Obsluha pracovných plošín
  • Práca vo výške
  • Obsluha stavebných strojov a zariadení
  • Žeriavnicky preukaz
  • Hydraulická ruka
  • Obsluha motorových vozíkov
   • Trieda I. Elektrické vozíky
   • Trieda II. vozíky so spaľovacím motorom
    • A) Plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné s tlačné ručne vedené 
    • B) Plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné s tlačné s pákovým riadením 
    • C) Plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné s tlačné s volantovým riadením 
    • D) Vysokozdvižné ručne vedené 
    • E) Vysokozdvižné s pákovým riadením 
    • W1) Vysokozdvižné s volantovým riadením do 5t 
    • W2) Vysokozdvižné s volantovým riadením nad 5t 
    • G) Vysokozdvižné so zdvíhacou plošinou 
    • Z) Špeciálne vozíky (obsluha zdvíhacích zariadení)
     • Aa) – žeriav
     • Ab) – pohyblivá pracovná plošina s motorovým pohonom  
     • Ac) – výťah a zdvíhacia plošina
     • Ad) – stavebný výťah  
     • Ae) – regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho posuvňa
     • Af) pohyblivé schody a chodníky 
     • Ah) výsuvný rebrík s motorovým pohonom
     • Ba) 1 – žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane
     • Ba) 2 – vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien 
     • Bd) 1 – zdvíhacia rampa 
     • Bd) 2 – zdvíhacia plošina 
     • Be) nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu 

Kvalita

U nás je garantovaná : profesionálna odbornosť, vysoká kvalita i flexibilita personálu a výhodné cenové podmienky na domácom i zahraničnom trhu. 

Toto je základ, aby sme našim zákazníkom dokázali poskytnúť výnimočné služby, musíme byť schopní garantovať kvalitu na svetovej úrovni. 

Kvalita je pre nás hlavnou podmienkou úspechu.

Certifikáty:

Poistenie firmy – certifikát

Tržby/vývoj firmy – graf