Montážne práce
 

• Montáž automobilových liniek, stanovísk a robotov
• Inštalácia zariadení a komponentov pre automobilový a strojársky priemysel
• Výstavba a inštalácia výškových regálov, automatizovaných skladov a logistických systémov
• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení
• Sťahovanie oceľových konštrukcií, pracovných stanovíšť a celých tovární
• Dopravníkové systémy

• Montáž automobilových liniek, stanovísk a robotov
• Inštalácia zariadení a komponentov pre automobilový a strojársky priemysel
• Výstavba a inštalácia výškových regálov, automatizovaných skladov a logistických systémov
• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení
• Sťahovanie oceľových konštrukcií, pracovných stanovíšť a celých tovární
• Dopravníkové systémy

• Montáž automobilových liniek, stanovísk a robotov
• Inštalácia zariadení a komponentov pre automobilový a strojársky priemysel
• Výstavba a inštalácia výškových regálov, automatizovaných skladov a logistických systémov
• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení
• Sťahovanie oceľových konštrukcií, pracovných stanovíšť a celých tovární
• Dopravníkové systémy

Automatizácia
 

• Montáž automatizovaných liniek, pracovísk a robotov
• Skladanie a inštalácia výškových regálov automatizovaných skladov a systémov
• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení

• Montáž automatizovaných liniek, pracovísk a robotov
• Skladanie a inštalácia výškových regálov automatizovaných skladov a systémov
• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení

• Montáž automatizovaných liniek, pracovísk a robotov
• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení

Elektromontážne práce
 

• Inštalácia a oprava slabo-prúdového a silno-prúdového industriálneho vybavenia
• Výstavba dopravného osvetlenia
• Montáž novej kabeláže
• Rekonštrukcia a oprava kabeláže
• Meranie kontrolných zariadení
• Poskytujeme rozsiahlu ponuku prác na základe dohody so zákazníkom

• Inštalácia a oprava slabo-prúdového a silno-prúdového industriálneho vybavenia
• Výstavba dopravného osvetlenia
• Montáž novej kabeláže
• Rekonštrukcia a oprava kabeláže
• Meranie kontrolných zariadení
• Poskytujeme rozsiahlu ponuku prác na základe dohody so zákazníkom

• Inštalácia a oprava slabo-prúdového a silno-prúdového industriálneho vybavenia
• Montáž novej kabeláže
• Rekonštrukcia a oprava kabeláže
• Poskytujeme rozsiahlu ponuku prác na základe dohody so zákazníkom

Pneumatické práce
 

• Inštalácia pneumatických časti v automobilovom priemysle 6bar 12bar
• Kompletná montáž greiferov a stolov
• Montáž pneumatických prvkov v automotive – pneumatika + elektro pneumatika
• Poskytujeme široké portfólio prác na základe dohody so zákazníkom

• Inštalácia pneumatických časti v automobilovom priemysle 6bar 12bar
• Kompletná montáž greiferov a stolov
• Montáž pneumatických prvkov v automotive – pneumatika + elektro pneumatika
• Poskytujeme široké portfólio prác na základe dohody so zákazníkom

• Inštalácia pneumatických časti v automobilovom priemysle 6bar 12bar
• Kompletná montáž greiferov a stolov
• Montáž pneumatických prvkov v automotive – pneumatika + elektro pneumatika
• Poskytujeme široké portfólio prác na základe dohody so zákazníkom

Práce so stlačeným vzduchom
 

• Inštalácia pneumatických časti
• Kompletná montáž greiferov a stolov
• Montáž pneumatických prvkov – pneumatika + elektro pneumatika
• Poskytujeme rozsiahlu ponuku prác na základe dohody so zákazníkom

• Inštalácia pneumatických časti
• Kompletná montáž greiferov a stolov
• Montáž pneumatických prvkov – pneumatika + elektro pneumatika
• Poskytujeme rozsiahlu ponuku prác na základe dohody so zákazníkom

• Inštalácia pneumatických časti
• Kompletná montáž greiferov a stolov
• Montáž pneumatických prvkov – pneumatika + elektro pneumatika
• Poskytujeme rozsiahlu ponuku prác na základe dohody so zákazníkom

previous arrow
next arrow
Slider


Služby

Zabezpečujeme komplexné elektromontážne a penumatikárske práce s odborne vyškolenými servisnými technikmi. S našim tímom realizujeme montáž, demontáž montážnych liniek, technologických zariadení, robotických a automatických pracovísk. Realizujeme káblovanie, žlabovanie a okrytovanie kabeláži. V našom tíme sú odborníci na montáž elektromechanických, elektropneumatických a elektrohydraulických zariadení.

Možnosť prenajatia našich skúsených pracovníkov pre Vaše projekty na Slovensku aj v zahraničí.

Vykonávame tieto služby:

 

Montážne práce

• Montáž automobilových liniek, stanovísk a robotov

• Inštalácia zariadení a komponentov pre automobilový a strojársky priemysel

• Výstavba a inštalácia výškových regálov, automatizovaných skladov a logistických systémov

• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení

• Sťahovanie oceľových konštrukcií, pracovných stanovíšť a celých tovární

• Dopravníkové systémy

• Kvalifikované zváranie a zámočnícke práce

• Individuálne spravené alebo zmluvne založené mechanické modifikácie

 

Automatizácia

• Montáž automatizovaných liniek, pracovísk a robotov 

• Inštalácia automatizovaných robotov a zariadení 

 

Elektromontážne práce

• Inštalácia a oprava slabo-prúdového a silno-prúdového industriálneho vybavenia

• Montáž novej kabeláže

• Rekonštrukcia a oprava kabeláže

• Poskytujeme rozsiahlu ponuku prác na základe dohody so zákazníkom

 

Práce so stlačeným vzduchom

• Inštalácia pneumatických časti

• Kompletná montáž greiferov a stolov

• Montáž pneumatických prvkov – pneumatika + elektro pneumatika

• Poskytujeme rozsiahlu ponuku prác na základe dohody so zákazníkom

 

Pneumatické práce

• Inštalácia pneumatických časti v automobilovom priemysle 6bar 12bar   

• Kompletná montáž greiferov a stolov   

• Montáž pneumatických prvkov v automotive – pneumatika + elektro pneumatika   

• Poskytujeme široké portfólio prác na základe dohody so zákazníkom

 

Vodárenské práce

• Realizácia montáží, servisu technologických celkov   

• Presun výrobnej technológie

• Zkompletovanie výrobnej technológie   

• Realizácia rozvodov 6bar a 12 Bar, voda

• Montáž HIP a RIP staníc

• Rozvody vzduchu priemerom 29 a 22 mm pozink

• Lisované klieštami

• Rozvody vody v plaste priemer 20

• Spájané tavením

• Montáž ventilov, pneumatickych ostrovov, trysiek na dockingoch hadíc cez systém LEONI na robotoch kuka